Föreläsningar

I mån av tid föreläser jag gärna om mina olika arbetsområden och platserna jag besökt, om mina erfarenheter och om journalistyrket. Jag har talat på universitet, journalistikutbildningar, institut, folkhögskolor, bibliotek, studieförbund, FN-föreningar, gymnasieskolor och andra platser.

Föreläsningar m.m. 2021
26 jan – Om Thailandssvenskarna, Masterprogrammet i turism, Mittuniversitetet Öresund
2 feb – Moderering under panelsamtal om jämställdhet, hälsa och fred, Forum Jämställdhet, Stockholm
3 feb – Om högerpopulismen i Ungern och Polen, Vi måste Prata Lerum
7 feb – Om Orbánistan och högerpopulismen i Ungern, Vänsterpartiet Sala
16 feb – Skolföreläsning om religion och konflikter, Uppsala
18 feb – Gäst
föreläsning om journalistik, Uppsala folkhögskola
1 mars – 
Om arbete i fältet, Journalistikutbildningen, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
4 mars – Om Thailandssvenskarna, Vänsterpartiet Göteborg
8 mars – Om Thailandssvenskarna, Växjö

16 mars – 
Skolföreläsning om EU och migrationspolitiken, Gislaveds bibliotek
17 mars – Föreläsning om EU och migrationspolitiken, Europa Direkt Halland
22 mars 
– Release och digitalt samtal om nya rapportboken Samhällsbärarna
24 mars – Courage that Changes the World, Teologiska institutionen, Uppsala universitet
29 mars – Radical Journalism, Actors and Strategies for Change, CEMUS, Uppsala universitet
15 april – Skolföreläsning om journalistyrket, Finspång
18 maj – O
m kvinnors och barns våldsutsatthet under pandemin, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
19 maj – Om EU och migrationspolitiken, Lidingö kommun
20 maj – Lärarfortbildning om kvinnors och barns våldsutsatthet under pandemin, svenska FN-förbundet
24 maj – Skolföreläsning om högerpopulismen i EU, Falu kommun
27 maj – Om utvecklingen i nordöstra Syrien, SolKurd
8 juni – Skolföreläsning om mänskliga rättigheter, Stockholm
29 aug – Om Thailandssvenskarna, Stockholms bokhelg, Kafé 44 Stockholm
1 sep – Antisemitism i Ungern – igår och idag, Rum för motstånd, Litteraturens hus Uppsala
15 sep – Lärarfortbildning om kvinnors och barns våldsutsatthet under pandemin, Nyköping
15 sep – Moderering av panelsamtal om motkrafter och civilkurage, 
Rum för motstånd, Litteraturens hus Uppsala
6 okt – Om Thailandssvenskarna, Östhammar
7 okt – Om Syrienkriget 10 år, Tierp
12 okt – Skolföreläsning om kvinnors och barns våldsutsatthet under pandemin, Stockholm
13 okt – Seminarium om Turkiet, Palmecentret
13 okt – Om Syrienkriget 10 år, Bälinge
28 okt – 
Lärarfortbildning om kvinnors och barns våldsutsatthet under pandemin, Stockholm
29 okt – Författarsamtal, Uppsala stadsbibliotek
11 nov – Skolföreläsning om migrationsfrågor, Trollhättan
24 nov – 
Högerradikalerna vid makten i Europa, LO:s facklig-politiska aftonskola, ABF Stockholm
25 nov – Ungern: en demokrati i förfall?, Demokrativeckan, Högskolan Väst
25 nov – Om Thailandssvenskarna, Do Good Now Global, Stockholm
27 nov – 
Gästföreläsning på kurs om journalistik och opinionsbildning, Katrineholm
1 dec – Flyktingkrisen på den polsk-belarusiska gränsen, Slottsbiografen, Uppsala
2 dec – Om rapportboken Samhällsbärarna och kvinnors och barns våldsutsatthet under pandemin, ABF Stockholm

Föreläsningar m.m. 2020
28 jan – Om Thailandssvenskarna, Svenska kyrkan, Stensjökyrkan Mölndal
29 jan – Orbáns illiberal Hungary, Utrikespolitiska föreningen, Linköpings universitet
30 jan – Om journalistik, Institutionen för mediestudier (JMK), Stockholms universitet
4 feb – Föreläsning om Syrien, Knivsta kommunhus
8 feb – Lost in Paradise: Om Thailandssvenskarna, Schyst resande & Folkuniversitetet, Stockholm
16 feb – Om Thailandssvenskarna och incelrörelsen, Unizon, Stockholm
18 feb – Skolföreläsning om Thailandssvenskarna, Stockholms kommun
20 feb – Vart är Europa på väg?, Stockholm
25 feb – Om Thailandssvenskarna i samtal med Ellinor Skagegård, Uppsala stadsbibliotek
26 feb – Om Thailandssvenskarna, Borås stadsbibliotek
27 feb – Om wallraffande och Thailandssvenskarna, Publicistklubben, Umeå
2 mars – Post Truth: Radical Journalism, Actors and Strategies for Change, CEMUS, Uppsala universitet
2 mars – Om arbete i fältet, 
Journalistikutbildningen, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
3 mars – Skolföreläsning om sexturism och prostitutionsindustrin i Thailand, Stockholm
9 mars – Skolföreläsning om k
vinnors roller i väpnade konflikter och flyktingkriser, Eskilstuna
23 mars – NOHA/Teologiska institutionen, Uppsala universitet
15 april – Panelsamtal med Svenska PEN om hot mot public service-mediers oberoende, Stockholm
6 maj – Den auktoritära högerpopulismen – ett hot mot Europas stabilitet?, Uddevalla kommun
11 maj – Lärarfortbildning om högerpopulismen i Europa, Värnamo kommun
26 maj – Sexturism och prostitutionsindustrin i Thailand, Göteborg
9 juni – Säkerhetsstrategier för journalister, Frilans Riks
3 sep – Om Thailandssvenskarna, Kvinnojouren Viljan, Ljusdal
7 sep – Wallraffande och undersökande journalistik, Mälardalens frilansklubb, ABF Stockholm
8 sep –
Skolföreläsning om svenska sexköpare och prostitutionsindustrin i Thailand, Stockholm
15 sep – Om Thailandssvenskarna, Tisdagsinformation, LO
28 sep – Skolföreläsning om EU och migrationspolitiken, Gislaved
11 okt – Om Thailandssvenskarna, Nässjö
11 okt – Om Thailandssvenskarna och prostitutionsindustrin, Feministiskt Forum
14 okt – Om kriget i Syrien och flyktingsituationen, Östhammars kommun
15 okt – Om Thailandssvenskarna, Gävle stadsbibliotek
3 nov – Lärarföreläsning om EU:s asylsystem
25 nov – Föreläsning om människor på flykt och EU:s asylsystem
7 dec – 
Gästföreläsning på kurs om journalistik och opinionsbildning, Eskilstuna folkhögskola
11 dec – Skolföreläsning om mänskliga rättigheter och människor på flykt

Föreläsningar m.m. 2019
15 jan – Svenska sexköpare och prostitutionsindustrin i Thailand, Polismyndigheten, Stockholm
16 jan – Högerpopulismen i Ungern, Arbetarrörelsens hus, Borås
28 jan – Den illiberala och auktoritära utvecklingen i Europa, Rättviseveckan, Arena Skövde
19 feb – Författarsamtal om Ungern, Gävle stadsbibliotek
20 feb – 
Svenska mäns sexköp, prostitutionsindustrin och kvinnors rättigheter, ETC Bokcafé, Stockholm
22 feb – Viktor Orbáns högerradikala politik – en utmaning för Europa, Mångkulturellt centrum, Fittja
25 feb – 
Courage that Changes the World, Teologiska institutionen, Uppsala universitet
1 mars – Svensk sexturism i den thailändska turistindustrin, Mittuniversitetet, Östersund
4 mars – Flyktingkrisen och rasismen i Europa, Uppsala kommun
4 mars – Om arbete i fältet, 
Journalistikutbildningen, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
4 mars – Actors and Strategies for Change, CEMUS, Uppsala universitet
5 mars – Panelsamtal om Ungern, Tempo dokumentärfestival, Stockholm
6 mars – 
Kvinnors roller i väpnade konflikter och flyktingkriser, Täby kommun
7 mars – Kvinnors roller i väpnade konflikter och flyktingkriser, Kalmar kommun
12 mars – Gästföreläsning om journalistik, Uppsala folkhögskola, Uppsala
22 mars – NOHA/Teologiska institutionen, Uppsala universitet
26 mars – Sweden Model United Nations, Svenska FN-förbundet, Halmstad
27 mars – Orbáns Ungern – ett hot mot EU:s stabilitet?, Utrikespolitiska föreningen, Örebro universitet
2 april – EU-valet och framtiden för Europa, Göteborgs stadsbibliotek
11 april – Ungern och högerpopulismen, Mölnlycke kulturhus, Härryda kommun
17 april – Climate Change Leadership, CEMUS, Uppsala universitet
23 april – Orbánistan – Är det auktoritära Ungern ett hot mot EU:s stabilitet?, Café Europa, TCO Stockholm
25 april – Uppsala kommun
25 april – 
Svenska sexköpare och prostitutionsindustrin i Thailand, IOGT-NTO
1 maj – Panelsamtal vid släpp av studierapporten ”Högerradikalerna vid makten i Europa”, Ludvika
1 maj – På väg mot ett högerextremt Europa?, Progressiv Bar, Stockholm
4 maj – Bilder från krig och flykt: invigningstal vid öppning av fotoutställning, Sävja kulturcentrum
6 maj – Föreläsning om Ungern vid släpp av antologiboken ”Vart är Europa på väg?”, Solidaritetshuset, Stockholm
7 maj – Panelsamtal: Radikalhögern vid makten, LO:s lunchsamtal inför EU-valet, Runö folkhögskola
9 maj – Högerpopulismen i Europa, Europadagen, Stockholms kommun
11 maj – Roundtable discussion in Sweden on the future of Europe, Stockholm
13 maj – Gästföreläsning: Sustainable Democracy, Newman Institute, Uppsala
14 maj – Gästföreläsning: information Hostile Environment Awareness Training (iHEAT), Metis Services och Journalistförbundet, Uppsala
16 maj – Panelsamtal: Det polariserade Europa, Utrikespolitiska föreningen, Uppsala universitet
18 maj –
Bilder från krig och flykt: samtal om journalistik och arbete i konfliktområden, Sävja kulturcentrum
19 maj – Kan demokratin i Turkiet räddas?, ABF Stockholm
20 maj – Vart är Europa på väg?, Kafé Rosa Luxemburg, Stockholm
22 maj – Vad händer när högerpopulister styr?, Kafé Drabanten, Uppsala
27 juni – 
Gästföreläsning: information Hostile Environment Awareness Training (iHEAT), Metis Services och Journalistförbundet, Uppsala
5 sep – Nyköpings kommun
10 sep – Föreläsning om journalistik, Stockholms kommun
25 sep – Föreläsning om mänskliga rättigheter, Stockholms kommun
26-29 sep – Bokmässan, Göteborg
1 okt – Release och samtal om nya reportageboken Thailandssvenskarna, Folkoperan, Stockholm
9 okt – Frilansdagen 2019: Med jaget som insats, Publicistklubbens västra krets, Göteborgs litteraturhus
16 okt – Orbánistan – Är det högerpopulistiska Ungern ett hot mot Europas stabilitet? Varbergs stadsbibliotek
21 okt – Om Thailandssvenskarna, Gamla stans bokhandel, Stockholm
23 okt – Vart är Europa på väg? Om högerpopulism i Ungern och EU, Internationell Arena, Stockholm
24 okt – Om mänskliga rättigheter och FN-konventionen om kvinnodiskriminering, Uppsala folkhögskola
2 nov – Hotet mot demokratin: högerauktoritära regimer i Europa, Vänsterdagarna, Göteborg
4 nov – Panelsamtal vid filmvisning, Fyrisbiografen, Uppsala
14 nov – Seminarium om Blank Spot Projects nya säkerhetshandbok, MR-dagarna, Linköping
14 nov – Samtal om Thailandssvenskarna, Blå kontorets höstmingel, Stockholm
15 nov – Moderering vid panelsamtal om journalistik i konfliktområden, Helio GT30, Stockholms filmfestival
19 nov – Om Thailandssvenskar, mansroller, machokultur och incelmän i Sverige, Haninge kommun
19 nov – Thailandssvenskarna och prostitutionsindustrin, ABF och Vänsterpartiet, Uppsala
20 nov – Högerradikalerna vid makten i Europa, LO:s facklig-politiska aftonskola, ABF Stockholm
21 nov –
Money and Time, Teologiska institutionen, Uppsala universitet
23 nov – Om Turkiet och kurdfrågan, Vänsterforum 2019, Umeå
28 nov – Thailandssvenskarna: 2 månader undercover hos svenska sexköpare, Umeå universitet
29 nov – ”Svenska incelmän på nätet och i prostitutionsindustrier”, heldagskonferens med Unizon och MÄN, Stockholm
6 dec – Om Thailandssvenskarna, ABF och S-2000, Stockholm
9 dec – Gästföreläsning på kurs om journalistik och opinionsbildning, Eskilstuna folkhögskola
10 dec – Kvinnors rättigheter och prostitutionsindustrin, Härryda kommun
10 dec – Om yttrandefrihet och den politiska friheten på global tillbakagång, Stockholms kommun
10 dec – Release och samtal om nya säkerhetshandboken Kom levande hem, Blank Spot Project, Stockholm
11 dec – Högerpopulismen i Europa, Halmstad kommun
12 dec – Panelsamtal om Turkiets militära operation mot kurderna i Syrien, Lunds universitet

Föreläsningar m.m. 2018
22 jan – Communicating with Heart and Soul: The Craft of Moral Dramatization, Newman Institute, Uppsala
25 jan – Freelance Journalism in Conflict Areas,
Pax et Bellum – Peace and Conflict Studies Master student forum, Uppsala universitet
27 jan – Filmvisning och samtal: Kurdisk kamp, Konstfrämjandet, Stockholm
1 feb – Turkiets anfall mot syriska Afrin, Världsbiblioteket, Stockholm
19 feb – Towards Global Sustainabilities, Actors and Strategies for Change, CEMUS, Uppsala universitet
26 feb – Journalistikutbildningen, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
7 mars – Kriget i syriska Afrin, Enköpings stadsbibliotek
9 mars – Göteborgs kommun
13 mars – Courage that Changes the World, Teologiska institutionen, Uppsala universitet
22 mars – NOHA/Teologiska institutionen, Uppsala universitet
12 juni – Vad händer i Ungern? ETC Bokcafé, Stockholm
13 juni – Release och samtal om nya reportageboken Orbánistan, Folkoperan, Stockholm
19 aug – Orbáns Ungern: Vad händer i SD:s föregångsland? Uppsala
20 aug – Bilder från krig och flykt: invigningstal vid öppning av fotoutställning, Uppsala stadsbibliotek 
27 aug – Come Back Alive: säkerhetskurs för journalister. Blank Spot Project, Stockholm
1 sep – Orbánistan: Vad händer i högerradikalernas föregångsland Ungern?, Cyklopen, Stockholm
8 sep – Orbáns Ungern och flyktingpolitiken i EU, FestiVAL Illegal, Göteborgs litteraturhus
13 sep – Ungern och Sverige, EU:s mest extrema motpoler? Föreningen Ordfront, Stockholm
17 sep – Mellanöstern efter kriget med IS, Uppsala stadsbibliotek
27-30 sep – Bokmässan, Göteborg
3 okt – Flyktingkrisen och rasismen i Europa, Uppsala kommun
6 okt – The MENA Region: The role of young people in peacebuilding and conflict resolution, IUSY, Stockholm
17 okt – Fagersta bibliotek
18 okt – Frukostseminarium: lansering av rapporten ”Welcome to Sin City” om svensk sexturism, Stockholm
19 okt – Orbánistan – är ofrihet rädslans pris?, ABF, Stockholm
22 okt – Orbán’s illiberal Hungary, Utrikespolitiska föreningen, Stockholms universitet
27 okt – Vad händer i Viktor Orbáns Ungern?, Köpenhamn, Danmark
30 okt – War, conflict and sustainable futures, CEMUS, Uppsala universitet
31 okt – Varför köper svenska män sex? Missionskyrkan, Uppsala
13 nov – Ungerns och Polens illiberala regeringar, Samhällsvetarveckan, Linköpings universitet
15 nov – Europa: populism och polarisering, TCO, Stockholm

17 nov – Orbánistan: Vad händer i SDs föregångsland Ungern?, MR-dagarna, Stockholm
24 nov – En dystopisk framtid? Riskerar Sverige att bli som SD:s förebildsland Ungern? Socialistiskt Forum, Stockholm
25 nov – Kurdfrågan och Mellanöstern, Göteborg
6 dec – Skolföreläsning om mänskliga rättigheter, Stockholms kommun
8 dec – 
Orbánistan: Vad händer i SD:s föregångsland Ungern?, Malmö
10 dec – Situationen i Turkiet: ett lokalt perspektiv, Riksdagen, Stockholm
11 dec – Orbánistan – Vad händer nu? Global Bar, Stockholm
13 dec – Sexköp, prostitutionsindustrin och kvinnors rättigheter, Stockholms kommun

Föreläsningar m.m. 2017
24 jan – Courage that Changes the World, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala
26 jan – Panel discussion: Where is Turkey heading? Utrikespolitiska föreningen, Uppsala universitet, Uppsala
6 feb – Vad händer i Irak efter IS? Utrikespolitiska föreningen, Karlstad universitet, Karlstad
7 feb – Religious Life in Sweden, Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala
7 feb – Paneldiskussion: Journalister i skottlinjen, Uppsala stadsbibliotek, Uppsala
8 feb – IS extremism och rekrytering, med professor Mohammad Fazlhashemi, Lundellska skolan, Uppsala

8 feb – Civic Courage in Theory and Practice, Newman Institute, Uppsala
9 feb – Kriget i Syrien och den kurdiska frågan, Gävle stadsbibliotek, Gävle
14 feb – Botkyrka kommun
14 feb – International English School, Stockholm
15 feb – Trollhättan kommun
1 mars – Försvarsmaktens överlevnadsskola, Stockholm
6 mars – Global Hierarchies, Actors and Strategies for Change, CEMUS, Uppsala universitet, Uppsala
10 mars – Polhemsgymnasiet, Göteborg
14 mars – Stockholms kommun
15 mars – International Humanitarian Action, NOHA/Teologiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala
21 mars – Viktor Rydbergs gymnasium, Stockholm
21 mars – Vad händer i Irak efter Islamiska staten? Världsbiblioteket, Stockholm
13 maj – ”Uppdrag i konfliktzon”, säkerhetskurs för journalister, Försvarsmaktens överlevnadsskola, Karlsborg

29 maj – Kungsbacka teater
14 juli – Turkiet ett år efter kuppförsöket, ETC Bokcafé, Stockholm
23 juli – Kvarnby folkhögskola, Malmö
12 aug – ”Jagade, tystade och mördade”, Way out West, Göteborg
17 aug – Paneldiskussion: Syrien och City of Ghosts, Grand biograf, Stockholm 
27 aug – Turkiet och Ungern: två sidor av flyktingkrisen, Kulturpunkten, Uppsala

29 aug – Ungern: en backlash för demokratin i Europa, ETC Bokcafé, Stockholm
10 sep – Kriget i Syrien, Enköping
22 sep – Media’s role in preventing extremist ideologies, Sulimaniya, Kurdistan Region, Iraq
24 sep – Media as a political tool on a global level, Sulimaniya, Kurdistan Region, Iraq
10 okt – Vad händer i Irak efter IS?, ETC Bokcafé, Stockholm
24 okt – Nyköpings kommun
29 okt – Konflikterna i Irak och Syrien efter IS, ABF Stockholm

2 nov – Vad händer med Syrien och kurderna efter IS?, Uppsala FN-förening, Uppsala
15 nov – Fake News med Joakim Medin, Reginateatern, Uppsala
15 nov – Fängslade författares dag, Reginateatern, Uppsala
16 nov – Big Data och stora världen, Uppsala universitet, Uppsala
6 dec – Kvinnors situation i Syrienkriget, Halmstads kommun

8 dec – Mänskliga rättighetsdagen, Härryda kommun
9 dec – The MENA Region: Addressing the Conflicts, Olof Palme International Center, Stockholm

10 dec – Rättsprocesserna mot HDP och utvecklingen i Turkiet, ABF, Stockholm
11 dec – MENA och mänskliga rättigheter, Stockholms kommun
13 dec – Vart är Turkiet på väg? Utrikespolitiska föreningen, Örebro universitet, Örebro
14 dec – Making Human Rights a Reality: Integration – European Challenges and Local Solutions, Folkuniversitetet, Uppsala

Utvalda tidigare föreläsningsplatser
Amnesty Sverige
Battle of Ideas, Stockholm
Blank Spot Project, Stockholm
Bokmässan i Göteborg
CEMUS (Centre for Environment and Development Studies), Uppsala universitet
Europaparlamentets informationskontor i Sverige, Stockholm
Filmhuset, Stockholm
Finlandssvenska informations- och kulturcentret, Helsinki, Finland
Folkuniversitetet
Försvarsmaktens överlevnadsskola, Karlsborg
Global Bar, Stockholm
Globalen, Malmö museer, Malmö

Global Investigative Journalism Conference
Grävseminariet, Föreningen Grävande journalister
Göteborgs stadsbibliotek
Journalistikutbildningen, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Konstfrämjandet, Stockholm
Kulturmagasinet, Sundsvall
Kvarnby folkhögskola, Malmö

Mittuniversitetet, Härnösand
Mångkulturellt Centrum, Stockholm
Mänskliga rättighetsdagarna, Stockholm

Newman Institute, Uppsala
Olof Palme International Center, Stockholm
Polismyndigheten
Reginateatern, Uppsala
Runö folkhögskola, Stockholm

School of Journalism, Lund universitet
SKUP, Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, Norge
Socialistiskt Forum, Stockholm
Stockholms litteraturmässa
Svenska FN-förbundet

Svenska journalistförbundet, Stockholm
Svenska kyrkan

Sveriges riksdag
Teater Tribunalen, Stockholm
TEDx Uppsala University
Teologiska institutionen, Uppsala universitet
Utrikespolitiska föreningen, Göteborgs universitet, Göteborg
Utrikespolitiska föreningen, Karlstad universitet, Karlstad
Utrikespolitiska föreningen, Stockholms universitet, Stockholm

Utrikespolitiska föreningen, Linnéuniversitetet, Växjö
Utrikespolitiska föreningen, Umeå universitet, Umeå
Utrikespolitiska föreningen, Uppsala universitet, Uppsala
Utrikespolitiska föreningen, Örebro universitet, Örebro
Utrikespolitiska institutet i Finland, Helsinki, Finland
Uppsala domkyrka

VerdensKulturCentret, Köpenham
Vänsterdagarna

Way Out West, Göteborg

Klippen nedan är från TEDx-arrangemanget vid Uppsala universitet 2015, från ett Blank Spot Project-föredrag 2016 där jag visade interna dokument från IS statsbyggnadsprojekt, från Grävseminariet 2015 där jag höll öppningstalet, samt från den internationella konferensen för grävande journalistik (GIJC) 2015.