Vårens recensioner

Jag har en längre tid nu tänkt länka till recensioner som dykt upp i svensk press, efter att antologin ”Syrien – Revolutionen, makten och människorna” som jag medverkar i gavs ut i sena februari, av Verbal förlag. Boken som lyfter en rad olika perspektiv verkar ha blivit väl emottagen och ha kastat nödvändigt ljus på en konflikt, med dess problem och försök till lösningar, som många svenskar ännu vet för lite om. I sällskap av många andra i världen.

Bra och läsvärda recensioner har dykt upp mellan mars och juni i bland andra Tidningen Kulturen, i Norrländska Socialdemokraten, i Arbetet där Jonna Sima intervjuade redaktör Per Björklund, och i Arbetaren tillsammans med en längre analys.

I mars var jag och min medskribent Somar Al Naher med i podden Statsapparaten och berättade om bokens innehåll och om varför Syriens sak är vår, i samtal med Madeleine Bengtsson från Tidskriften Libertas.

Kriget är ett helvete av blod, död och förstörelse för lång framtid. Men trots det får vi betraktare inte förlorat tron på lösningar eller sluta leta efter ljuspunkter, något Norrländska Socialdemokraten också satte fäste på i sin recension:

Kanske ska hoppet sättas till kurderna som befriat staden Kobane från IS, en seger som internt benämns som Kobanegrad. Frilansjournalisten Joakim Medins text gav mig flera aha-upplevelser. De “befriade områden”, likt kantoner, som kurderna skapat inne i Syrien försöker hitta en tredje väg i kampen, mot Assad-regimen och religiös fanatism, och med kvinnor i kampens centrum. Texten är den mest upplyftande i en annars mörk-mörk botten på frågan om Syriens framtid.

Boken går nu som tidigare att beställa på hos Verbal Förlag, och på www.bokus.com eller www.adlibris.com

http://tidningenkulturen.se/images/stories/com_form2content/p3/f213/Syrien.livets_skugga._Foto_Laura_De_Sanctis.jpg

 

Comments are Disabled