I etern om John Cantlie, och kampen om Kobane

I en uppmärksammad och mycket anmärkningsvärd video som dök upp i veckans början har ISIS skickat in en av sina kidnappade journalister, engelsmannen John Cantlie, som en äkta ”krigskorrespondent” till det belägrade Kobane. Det är Cantlies sjätte video för gruppen, och i den går han runt i delar av staden som sägs ligga under fundamentalisternas kontroll, och gör narr av västmakternas (och fria journalisters) rapportering om situationen. Det ger en bild av vad lokala YPG-källor sedan sagt, att ISIS trots fortsatta amerikanska bombningar ännu finns kvar i cirka 40 procent av Kobane. Men videon visar också att strategerna hos ISIS verkar vägledda av en god portion svart humor.

Tiden efteråt har jag intervjuats av flera radiostationer för att kommentera ”kalifatets” fortsatta närvaro i staden, snart en månad efter att jag och nästan all civilbefolkning evakuerades. Borta i New York tog John Hockenberry från The Takeaway upp det faktum att hans eget land spenderat över en halv miljard dollar hittills, i en militär kampanj som inte lett till stora framgångar. Ändå har Kobane inte fallit, och det är inte några kaotiska scener som utspelat sig på plats?

On the contrary, förklarade jag, och försökte ge en bild av en disciplinerad försvarsstyrka bildad ur lokalbefolkningen – som kämpar så hårt för att försvara traktens sociala och inkluderande revolution.

Lyssna här på morgonrapporten i Today, BBC Radio 4.

Lyssna här på ”Kobane and the Campaign Against ISIS” i The Takeaway.

 

Comments are Disabled