Säkerhetsutbildning i Ådalen

En intensiv vecka har passerat uppe i Ångermanland. På Sandö, precis bredvid platsen för skotten i Ådalen 1931, bodde jag söndag-fredag på Folke Bernadotteakademin för att delta i deras säkerhetsutbildning HEAT (Hostile Environmental Awareness Training – Skydd mot risker i konfliktområden). Det är en kurs som ges till personer som ska arbeta internationellt i riskområden och kan tjäna på att få träning inför detta.

Momenten var både många och breda, med allt från sjukvård till Internetsäkerhet, sprängmedelskunskap och övningar i att hotas av vapen. Alla övriga deltagare var biståndsarbetare och UD-personal, jag ensam journalist, och jag är den första som Journalistförbundet gett stipendium för att delta i kursen. När den nu är över är jag ännu mer tacksam över denna chans. I skuggan av hur säkerhetsläget och hotbilden mot journalister förvärrats internationellt den senaste tiden finns det ett skriande behov av bättre skydd och förberedelser. Som frilans händer det dessutom lätt att man måste tumma på vissa gränser och utmaningar för att få jobbet gjort, och det innebär naturligtvis större fara. Däri låg det paradoxala under kursen på Sandö, eftersom alla andra deltagare i sina yrken uppmanades retirera och hitta utvägar så fort protester eller oroligheter uppstår, och att undvika många osäkra platser. Men jag och journalister å andra sidan, måste tvärtom ibland stanna kvar eller aktivt söka upp dessa platser för att få pratminus och bilder.

Samma personal som var med och utbildade på Sandö har också tränat Magnus Falkehed och Niclas Hammarström innan de kidnappades i Syrien. Och för inte så länge sedan även Johan Persson. Under vissa moment kom det tillbaka mycket obehagliga minnesbilder från när jag själv kidnappades i Nicaragua 2009, eller från andra utsatta situationer. Det är saker jag ofta viftat undan eller inte tänkt så mycket på tidigare, förrän nu när jag lärt mig mer om hur de faktiska kan undvikas eller hanteras. Viktiga kunskaper inför en intensiv kommande sommar, och jag måste uppmana alla kollegor att försöka gå en liknande utbildning.

1557728_10152411804585071_3918133030680764132_n

Comments are Disabled