Om Joakim

Journalist, författare, föreläsare och fotograf, född 1984 och uppvuxen i södra Göteborg. Jag är ursprungligen gymnasielärare i historia och samhällskunskap, men bodde 2009 i Centralamerika och upplevde det årets politiska omvälvningar i området. Mitt första jobb som journalist var att bevaka och fotografera statskuppen i Honduras 2009 för en guatemalansk veckotidning. Efter det utvecklade jag ett stort intresse för både undersökande journalistik och utrikesbevakning.
Jag skriver mest reportage och analysartiklar om demokratifrågor, politik, högerpopulism, högerradikalism, mänskliga rättigheter, väpnade konflikter, flyktingkriser och fattigdomsfrågor.
Mitt stora intresse för Mellanöstern har lett till att jag har arbetat i bl.a. Libanon, Irak, Syrien, Turkiet och de kurdiska områdena. Jag har gjort ett flertal långa reportageresor till Syrien för att dokumentera olika sidor av kriget. 2016 samlades delar av materialet i min debutbok Kobane – Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS.
Jag granskar även högerpopulism, högerradikalism och nationalism både i Sverige och i omvärlden. Sedan länge bevakar jag den politiska utvecklingen i Ungern och 2018 kom min andra reportagebok Orbánistan – Rädsla och avsky i det illiberala Ungern om den ungerske premiärministern Viktor Orbáns politik, som blivit ett föredöme för högerpopulister i Sverige och Europa.
I september 2019 kom min tredje reportagebok Thailandssvenskarna, där jag wallraffar bland svenska manliga sexturister i Thailand. Jag skriver om männens värderingar och tankar om feminism och invandringsfrågor, samt de nationalistiska och rasistiska åsikter de ger uttryck för. Boken tar temperaturen på den nuvarande polariseringen i Sverige. 
Medlem i Svenska Journalistförbundet och Svenska PEN.
Jag har flera gånger intervjuats om mitt arbete som journalist. Om motivation, bra och dåliga sidor med jobbet, om hur ens rapportering många gånger når bara ett begränsat antal människor – men också kan leda till att du hamnar i en BBC-sändning. Intervjuer går att hitta i bl.a. Upsala Nya TidningJournalisten, Filter, på Journalistpodden samt i finska Uutiset.

Pressbilder
Ladda ner Pressbild 1 (fotograf: Daniel Wiklander/Scoop), Pressbild 2 (fotograf: Kristian Borg), Pressbild 3 (fotograf: Sabri Omar).

Uppdragsgivare
Sverige:
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Upsala Nya Tidning, Dagens ETC, Fokus, 
Amnesty Press, Kyrkans Tidning, Tidskriften Expo, Ordfront magasin, Blank Spot Project, Amelia, Fria Tidningen, Arbetaren, Bang, Re:public, Frihet, Folket i Bild/Kulturfront, Accent, Feministiskt Perspektiv, Tvärdrag, Mana, Flamman, Syre, Militär historia, Nyhetstidningen Publikt, Tidningen Fönstret, Utrikesmagasinet, med flera.
Internationellt:
Der Spiegel (DE), Friedrich Ebert Stiftung (DE), BBC News Middle East (GBR), Daily Mail (GBR), VICE News (USA), Weltwoche (SUI), ARA News (NL), Inforpress Centroamericana (GUA), Verdensmagasinet X (NO), Klassekampen (NO), Fagbladet (NO), Hufvudstadsbladet (FI), Ny Tid (FI), Kristeligt Dagblad (DK), Hus Forbi (DK), Information (DK), med flera.

Förlag
USAF förlag, Verbal förlag, Leopard förlag, Internationell Arena, Blank Spot Project.

Utbildning
– Magisterexamen i journalistik: Magisterprogrammet i journalistik & Reportaget som undersökning och berättelse (90 hp), Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
– Kandidatexamen i historia (180 hp) och Fil. kandidatexamenstudier i statskunskap (en tenta kvar), Uppsala universitet
– Masterexamen: lärarexamen med behörighet i grundskolans senare år och gymnasieskolan (200 hp), Uppsala universitet (innehar lärarlegitimation)
– Säkerhetskursen ”Skydd mot risker i konfliktområden/Hostile Environment Awareness Training” (HEAT-certifierad), Folke Bernadotteakademin och Försvarsmaktens överlevnadsskola, Sandö
– Säkerhetskursen ”Come back alive”, Blank Spot Project och Försvarsmaktens överlevnadsskola, Arboga
– Utbildningarna ”Fotografering I” och ”Fotografering II”, Fotografiska Akademin, Stockholm