Författare

  • Våren 2016 gavs min debutbok Kobane – Den kurdiska revolutionen och kampen mot IS ut av Leopard förlag. Boken är ett reportage från kriget i Syrien, som särskilt fokuserar på de syriska kurdernas roll i konflikten och på deras kamp mot jihadiströrelsen Islamiska staten (IS). Sedan slaget om staden Kobane hösten 2014 har kurderna varit den USA-ledda västkoalitionens viktigaste allierade i kriget mot IS. Kurderna och deras berömda kvinnliga soldater har mottagit omfattande militärt stöd. Detta stöd har i sin tur möjliggjort för kurderna att expandera sitt nya självstyre i hela norra Syrien, under ledning av det vänsterrevolutionära partiet PYD. Hur ser detta nya, revolutionära samhälle ut på insidan? Hur rubbar förändringarna maktbalanserna i denna del av Mellanöstern, vilket i sin tur lagt grunden till nya konflikter, efter IS?
  • Kobane bygger till stor del på eget material insamlat under fem reportageresor till flera fronter i krigets Syrien. Boken innehåller möten med såväl den syriska Assadregimen, IS-krigare och särskilt med de syriska kurderna.

”Joakim Medin är en orädd och kunnig ung frilansjournalist som rört sig i krigszoner där få andra vågat sätta sin fot. Krigets fasor är förvisso ständigt närvarande, inte minst i skildringen från belägringen av Kobane, ändå inte huvudsaken.”
– Dagens Nyheter

”Joakim Medins spännande och tankeväckande reportagebok Kobane handlar dels om kurdernas motstånd mot IS och dels om försöket att göra en form av socialistisk revolution.”
– Aftonbladet Kultur


”Det är en för svensk allmänhet oberättad historia, och Joakim Medins Kobane är lärorik, spännande, skrämmande och skickligt skriven.”

– Journalisten

”Det är viktigt att se världen som den är. Därför får den här boken högsta betyg.”
– Gotlands Tidningar

”I en tid då direktrapportering från krigsdrabbade områden inte bara är farligt – Medin var till exempel själv fängslad av den syriska regimen under en period – utan dessutom nedprioriterat hos allt mer magra nyhetsredaktioner, ger Medins bok en unik insyn i såväl det syriska inbördeskriget som i det kurdiska samhällsbygget.”
– Norra Skåne

”Jag har hört honom tala flera gånger. Sett hans prisade på-plats-ansträngningar för att komplicera och lyfta omvärldens blickar från stereotypa mediebilder av Syrien-krigets beståndsdelar. Frilansjournalisten Joakim Medin vill förklara.”
– Dagen

”Bilderna han förmedlar tar läsaren närmare Syrienkonflikten, synliggör de villkor miljoner människoöden flyr för att sätta sig i en båt över Medelhavet.”
– Arbetet

”Medins Kobane innehåller ny, fascinerande och viktig information som inte funnits publicerad på svenska, och inte nödvändigtvis ens på engelska.”
– Ny Tid

I samband med boksläppet blev jag intervjuad av Dagens ETC och av magasinet Omvärlden, av Nordegren & Epstein i Sveriges Radios P1, med flera. Under mitt program på bokmässan i Göteborg 2016 talade jag om Kobane med Sveriges Radios Cecilia Uddén.

 

Sedan flera år tillbaka har Turkiet sett allt större interna och utrikespolitiska oroligheter, relaterade till kriget i Syrien men också till flera andra faktorer. Inbördeskriget mot den kurdiska PKK-gerillan återvände 2015 och har resulterat i stora övergrepp. Ett misslyckat kuppförsök mot president Recep Tayyip Erdogan ägde rum 2016, varpå regeringen genomfört jättelika utrensningar och massarresteringar av oppositionella. Jag har rapporterat på plats i Turkiet om dessa händelser.

Men sedan flera år har även president Erdogan visat exempel på en allt mer auktoritär och reaktionär politik, där han låtit slå ner på oppositionen samt fortsatt styra landet, även när han lämnat ämbetet som premiärminister. Det står i sin tur i stor kontrast till de demokratiska och liberala sidor han visade upp när han och hans parti AKP först kom till makten, 2002.

I studierapporten Turkiets förvandling – Så stryper Erdogan demokratin, utgiven av Tankesmedjan Tiden och Olof Palmes internationella center våren 2017, ger jag en bakgrund till Erdogans politiska skiften. Till hans styre, samt till hur han använde oroligheterna för att legitimera introduktionen av ett maktcentraliserande presidentsystem.

 

 

 

Jag medverkade även i antologiboken Syrien – Revolutionen, makten och människorna som gavs ut av Verbal förlag, i februari 2015. Boken fokuserar på situationen i Syrien, på utsikterna för fred, krigets tragedier och maktkamperna fyra år efter upprorets början. Jag har skrivit kapitlet ”Revolutionen i Rojava” om det kurdiska självstyret i norr och varför staden Kobane blev en internationell symbol för motståndet mot jihadiströrelsen Islamiska staten.

Boken fick flera positiva recensioner, bland annat i Arbetet och i Tidningen Kulturen.

”Frilansjournalisten Joakim Medins text gav mig flera aha-upplevelser. De ‘befriade områden’, likt kantoner, som kurderna skapat inne i Syrien försöker hitta en tredje väg i kampen, mot Assad-regimen och religiös fanatism, och med kvinnor i kampens centrum. Texten är den mest upplyftande i en annars mörk-mörk botten på frågan om Syriens framtid.”
– Norrländska Socialdemokraten

 

 

 

 

 

Jag har även medverkat i antologiboken Signaler från ett sopnedkast som gavs ut på våren 2014 av USAF förlag . Boken berättar historien om hur Uppsala Studentradio 98.9 och svensk närradio utvecklats, före och efter det statliga monopolets avskaffande.

I flera år har jag också varit en återkommande skribent i ETC-tidningarna. Dagstidningen började komma ut 2014 och efter det första året satte man samman de bästa och mest lästa texterna i samlingsboken The Best of Dagens ETC, utgiven av ETC Förlag. Där fanns ett av mina reportage skrivna inifrån den då IS-belägrade syrisk-kurdiska staden Kobane på hösten 2014 med.